Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylivieskan kaupunki

RSS-linkki

http://www2.ylivieska.fi:80/Dynasty5/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/15

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimapuiston yleiskaavoitus vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Infinergies Finland Oy ja ABO Wind Oy suunnittelevat Urakkanevan alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ylivieskan Urakkanevalle valmisteltiin yleiskaava vuosina 2015–2018. Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 11.6.2018, mutta kaupunginhallitus kumosi päätöksen, sillä se oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä (käsittelyyn osallistui esteellinen henkilö). Uudessa käsittelyssä 10.9.2018 kaupunginvaltuusto hylkäsi kaavan yhden äänen enemmistöllä. 20 kaupunginvaltuutettua ja varavaltuutettua tekivät aloitteen 10.12.2018 § 100 kaavoituksen uudelleen käynnistämisestä. Kaupunginhallitus päätti 6.5.2019 § 107 antaa teknisten palveluiden lautakunnan tehtäväksi saattaa Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava vireille. Kaupunginvaltuusto vahvisti päätöksen 13.5.2019 § 32.


Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 28.1.2020 § 3 päättänyt kaavoituksen vireilletulosta ja hyväksynyt kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).


Tuulivoimayleiskaavan vireilletulon yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.2.2020-2.3.2020 kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ylivieska.fi>viralliset ilmoitukset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia ja täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa joko osoitteeseen Ylivieskan kaupunki, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska (kuoreen merkintä kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa) tai sähköpostitse osoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.


Lisätietoja asiasta antavat Ylivieskan kaupungilta kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi ja kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa, puh. 044 4294 233, riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi sekä yleiskaavan laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi. Hankkeesta vastaavilta voi lisätietoa pyytää Infinergies Finland Oy:n Sisko Kotzschmarilta, puh. 044 7595 050, sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com sekä ABO Wind Oy:n Amanda Cardwellilta, puh. +358 50 5937 802, amanda.cardwell@abo-wind.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Akustiikan näyttelysalissa (Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska) torstaina 20.2.2020 klo 18.00. Kahvitus klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Linkki nähtävillä olevaan kaava-aineistoon: http://www.ylivieska.fi/laadinnassa_olevat_kaavat/yleiskaavoitus/urakkanevan_tuulivoimapuiston_osayleiskaava_vireille_2020

Lähettäjä: Maankäyttöpalvelut
Julkaistu: 05.02.2020 10.39